3 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

достъп до обществена информация регистър
одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риба и други водни организми

ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СТОПАНСКИ ЦЕННИ ВИДОВЕ РИБИ И ДРУГИ ВОДНИ
ОРГАНИЗМИ

регистър
одобрен

Регистър на уязвимите зони

Нитратно уязвими зони

нитратно уязвими зони регистър