6050 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

одобрен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в Община Омуртаг за стопанската 2019 - 2020 г.

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Омуртаг

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Омуртаг за периода 01.01.2017 - 31.12.2018 г.