486 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства Община Карлово

Регистър на пчелини и пчелни семейства Община Карлово

одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Годеч

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация