413 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър за плащанията в СЕБРА - Костинброд 2019

Регистър за плащанията в СЕБРА - Костинброд 2019

одобрен

Регистър за върнати решения на ОбС Мирково

Регистър за върнати решения на ОбС Мирково

регистър
одобрен

Регистър на Социалните институции и услуги, които функционират на територията на Община Костинброд 2019

Регистър на Социалните институции и услуги, които функционират на територията на Община Костинброд

одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2016 г.

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан

одобрен