2757 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в РЗИ-Смолян

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон.

дрогерии
одобрен

Регистър за търговски дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества
Актуална информация може да бъде следена на адрес:
http://varna.bg/bg/articles/4907/

одобрен
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията