32 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
експлоатация  устройство на територията 
одобрен

Регистър за издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация

Регистър за издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация

експлоатация издадени удостоверения въвеждане
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен за периода 2004 - 2015 г., актуален към 29.10.2018 г.

въведени в експлоатация експлоатация обекти
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

технически паспорт устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Лясковец

заповеди ипуп пуп устройство на територията
одобрен
одобрен

Регистър на разрешение за строеж

Регистър на разрешение за строеж

устройство на територията