59 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията

одобрен
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

одобрен
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им