7 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

инвестиционна политика
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2017 година

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2017 година

административно обслужване
одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017 г.
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018 г.

устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - 2016 г.
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - 2017 г.