6050 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Размер на средното рентно плащане за стопанската 2015/2016 г.

Информацията е по землища и начин на трайно ползване в кг/дка.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА МИЗИЯ КЪМ 30.06.2016Г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ПРЕЗ 2016 Г. АКТУАЛЕН КЪМ 30.06.2016

устройство на територията
одобрен

Регистър на предадени за оползотворяване отпадъци за 2015

.Предадени за оползотворяване отпадъци за 2015

одобрен

Регистър на предадени за оползотворяване отпадъци за 2016 Община Мизия

Регистър на предадени за оползотворяване отпадъци за 2016 Община Мизия