6049 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на одобрените предприятия за храни извън Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС

Списък на одобрените предприятия за храни от животински произход, които не са обект на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС, регистрирани на територията на Република България

обекти
одобрен

Информация за миграционния натиск към границите на Република България.

Информация за миграционния натиск към границите на Република България.
http://www.mvr.bg/Planirane_otchetnost/Migracionna_statistika/default.htm

одобрен

Справки за изведени чужди граждани от територията на Република България

Справки за изведени чужди граждани от територията на Република България към съседни държави в изпълнение на сключени реадмисионни споразумения

изввеждане реадмисия чужди граждани
одобрен

Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:210:909327027252848::NO::P210_ADV,P210_REGION_CONTROL,P210_X:0,0,1