5894 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА за всеки работен ден

Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА.

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в Oбщина Кaрнобат

карнобат Регистър на категоризираните туристически обекти
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец
одобрен
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията

одобрен