5865 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2016 г.

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан