5942 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през 2016 година

Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през 2016 година

брой ученици професионална квалификация
одобрен
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров правоз на пътници на територията на Община Септември

Регистър на издадените разрешения за таксиметров правоз на пътници актуален към 20.09.2017 г. Актуална информация може да бъде получена на адрес: http://www.septemvri.org/registers.htm

одобрен

Месечни справки относно миграционната обстановка в Република България

Информация за миграционния натиск към границите на Република България.
http://www.mvr.bg/Planirane_otchetnost/Migracionna_statistika/default.htm