6051 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

регистър на язовирите
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета

Регистър на домашните и безстопанствени кучета

Регистър на домашните и безстопанствени кучета
одобрен

Регистър за хода на изпълнение на НПЕЕМЖС

Данните се отнасят за сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост, регистрирани за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Договор за инвеститорски контрол Договор за проектиране и СМР Договор за техническо обследване Договор за целево финансиране Договор Община-Сдружение Енергийна ефективност Заявление за интерес и финансова помощ ЗИФП Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради НПЕЕ НПЕЕМЖС сдружения