5507 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

одобрен
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

одобрен

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на гр. Козлодуй

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на гр. Козлодуй

одобрен

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Хърлец

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Хърлец

одобрен

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Бутан

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Бутан