5894 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ПИРДОП

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ПИРДОП

одобрен

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ПО ЧЛ.52, АЛ.1 ОТ ЗТ

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ПО ЧЛ.52, АЛ.1 ОТ ЗТ

одобрен

Регистър на фирмите-изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти в Община Асеновград

Регистърът съдържа данни от 10.11.2015 г. до датата посочена в ресурса

строително-ремонтни дейности
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге

одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге