5551 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Крива бара

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на с. Крива бара

одобрен

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на гр. Козлодуй по чл.19 от ЗСПЗЗ

Регистър на земи, общинска собственост, отдадени под наем/аренда в землището на гр. Козлодуй по чл.19 от ЗСПЗЗ

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на гр. Козлодуй

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на гр. Козлодуй

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Гложене

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Гложене

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Бутан

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Бутан

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Крива бара

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Крива бара