5942 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи на територията на община Сливен

Регистър на техническите паспорти на строежи на територията на община Сливен за 2019 г.

технически паспорти строежи технически паспорти заверени
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове от Кмета на община Вълчедръм

одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

имоти общинска собственост