5848 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНА МИЗИЯ 2017

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНА МИЗИЯ 2017

имоти общинска собственост
одобрен

Списък на посредниците и арбитрите към НИПА, ДВ бр. 51/2015 г.

Данни за посредниците и арбитрите утвърдени от Надзорния съвет на НИПА и обнародвани в Държавен вестник с права да участват в уреждане на колективен трудов спор.