9 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Община Аврен, Област Варна

устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им - Община Аврен, Област Варна

устройство на територията
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради /2017 год./

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Аврен, Област Варна /2017 год./

устройство на територията
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация /2016 год./

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Аврен, Област Варна /2016 год./

устройство на територията