1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистри ТРБ

Регистър на издадените разрешителни за строеж 2016 г.
Регистър на обектите, въведени в експлоатация
Регистър на заверените технически паспорти на сгради 2016 год.

устройство на територията