2 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен
одобрен

Регистър на допуснати изменения на ПУП - ПРЗ, ПУП - ПП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП

устройство на територията