4 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

технически паспорт устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Лясковец

заповеди ипуп пуп устройство на територията
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Лясковец

експлоатация устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените от Община Лясковец разрешителни за строеж

разрешения за строеж устройство на територията