35 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
публичен регистър 
одобрен

Регистър по приватизация на територията на община Аксаково

Регистър по приватизация на територията на община Аксаково

публичен регистър
одобрен

Регисър на разпоредителни сделки на община Аксаково

Регисър на разпоредителни сделки на община Аксаково актуален към 21.09.2017г.

публичен регистър
одобрен

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение-2017г

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение на територията на община Аксаково за 2017г.

заведения за хранене и развлечение публичен регистър
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на дадените разрешения за строеж от областна администрация Перник.

Издадени разрешения за строеж публичен регистър разрешения строеж
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

В регистъра са въведени следните данни: Индивидуален регистрационен номер на обекта, Дата на регистрация, Обект / Транспортни средства (Наименование (Брой и вид на транспортните средства), Адрес (на обекта или на местодомуването на транспортните средства), Община (район)), Видове дейности, които ще се извършват (в обекта или с транспортните средства), Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение (Име, Данни от съдебната регистрация, Адрес на управление, Община (район)), Заличаване на регистрацията (Дата, Номер на заповед, основание)

обекти обекти с обществено предназначение публичен регистър
одобрен

pernctbp-ha-o6ektnte-bbbedehn-b-ekcnjioataunr-perntbp

Регистър на обектите, въведени в експлоатация.

въведени в експлоатация обекти публичен регистър