60 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
регистри 
одобрен

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия (ТИ)

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html

регистри
одобрен

Регистър на лицата, регистрирани по чл. 57а от ЗАДС

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/obligatoryRegistrations

регистри
одобрен

Публичен регистър на сертификати за превоз на маркираното гориво

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/technicalMean

регистри
одобрен

Регистър на лицензирани складодържатели и данъчните складове

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/licensing

регистри
одобрен

Регистър на освободените от акциз краен потребител (ОАКП) M

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/exemptOfExciseUser

регистри
одобрен

Регистър Специализирани малки обекти за дестилиране и Обекти за винопроизвод. (малък винопроизвод.)

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/smallWineProducers

регистри