60 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
регистри 
одобрен

Организации и институции, Постановление №75/06.04.2007 г на МСПубличният регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).

Регистърът се обновява периодично. Актуална информация може да се следи на адрес: http://customs.bg/bg/page/227

регистри
одобрен

Списък на имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Списък на Имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 - 2018 година

регистри
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие - изготвен на 20.03.2017 г.

регистри
одобрен

Регистър на земеделските земи - общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на земеделските земи - общинска собственост, отдадени под наем - публикувано на 09.01.2017 г.

регистри
одобрен

Регистър ЗИФП и Договори

Регистър на ЗИФП и Договори - актуализиран на 25.07.2017 г.

регистри
одобрен

Организации и институции, по Постановление №75/06.04.2007 г на МС

Публичният регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).

Регистърът се обновява периодично. Актуална информация може да се следи на адрес: http://customs.bg/bg/page/227

регистри