162 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2017 г.

Регистърът съдържа пореден номер на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация, решение за отказ, отговор до заявителя ако заявлението е препратено за вземане на решение по компетентност до друга институция и или случаите, когато органа не разполага с исканата информация

здои регистър
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в община Искър през 2017 година

регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в община искър през 2017 година

заявления регистър
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Искър за мандат 2015/2019г

Съдържа данни за преразгледаните решения на общинския съвет

регистър решения
одобрен

Регистър на одобрените устройствени планове и измененията им 2017г.

Регистър на одобрените устройствени планове и измененията им 2017г. № по ред Населено място Възложител Квартал имот УПИ/ПИ вид ПУП одобрен с заповед/решение

2017г измененията одобрени планове регистър устройствени
одобрен

Регистър на географските наименования в Република България

http-geonames-cadastre-bg

географски наименования регистър
одобрен

Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2017 г.

Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2017 г

Актове за ПУП регистър