17 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
симеоновград 
одобрен

Акт за Общинска собственост - публична

акт публична симеоновград собственост
одобрен

Акт за Общинска собственост - частна

Акт за Общинска собственост - частна

акт симеоновград собственост частна
одобрен

Месечен отчет Симеоновград

Месечен отчет

отчет симеоновград
одобрен

Регистър вероизповедания Симеоновград

Регистър вероизповедания

симеоновград вероизповедания
одобрен

Регистър домашни кучета към м.03 2018г.

Регистър домашни кучета към м.03 2018г.

кучета симеоновград
одобрен

Регистър за издадени разрешения за строеж 2017

РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
през 2017 година
от ОБЩИНА С И М Е О Н О В Г Р А Д

регистър симеоновград строеж