6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
строеж 
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадени РС през 2018 Симеоновград

Регистър на издадени РС

симеоновград строеж
одобрен

Регистър за издадени разрешения за строеж 2017

РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
през 2017 година
от ОБЩИНА С И М Е О Н О В Г Р А Д

регистър симеоновград строеж
одобрен

Регистър на техническите паспорти за строеж 2017

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

паспорт регистър симоеоновград строеж
одобрен

Регистър за разрешения за строежи 2016г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2016 г . от Община Симеоновград

регъстър симеоновград строеж