31 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017 г.
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018 г.

устройство на територията
одобрен
одобрен

Регистър на въведените в експлоатация строежи

Въведени в експлоатация строежи

устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж 2017-2018 г.

устройство на територията