49 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
имоти  публичен регистър 
одобрен

Съгласно Постановление № 75 на МС ЮЛИПубличният регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).

Регистърът се обновява периодично. Актуална информация може да се следи на адрес: http://customs.bg/bg/page/227

публичен регистър
одобрен

сертификати за превоз на маркирано гориво ЮЛИ

Началникът на митницата издава за всеки отделен съд сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти по образец. Сертификатът се издава в два екземпляра и е валиден на територията на цялата страна.

публичен регистър
одобрен

Регисър на разпоредителни сделки на община Аксаково

Регисър на разпоредителни сделки на община Аксаково актуален към 21.09.2017г.

публичен регистър
одобрен

Регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ
От дирекция САБОСХДЕП към ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА и РДНСК Пловдив–2018г.

публичен регистър
одобрен

Регистър пчелини

Регистър на пчелини и пчелни семейства

публичен регистър
одобрен

Регистър по приватизация на територията на община Аксаково

Регистър по приватизация на територията на община Аксаково

публичен регистър