2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
бенефицинет 
одобрен

Обобщена информация по проекти финансирани от оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика към 09.06.2016г.

Включена информация за номер на проект, ЕИК на Бенефициент и партньор, описание и дейности по проекта, дата на сключване и дата на приключване, договорена стойност по проекта разделена на БФП, собствено фонансиране и общо.

бенефицинет
одобрен

Публичен сайт на ИСУН за програмен период 2007-2013

Публична информация за изпълнението на оперативните програми за период 2007-2013

бенефицинет