6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
Царево 
одобрен
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “А” – Данни за дружествата с общинско участие в капитала, приватизирани след влизане в сила на ЗПСК Публично досие №A001

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “А” – Данни за дружествата с общинско участие в капитала, приватизирани след влизане в сила на ЗПСК Публично досие №A001 - Царево

Царево
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК Публично досие №D001

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК Публично досие №D001 - Царево

Царево
одобрен

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК - Царево

Царево