6 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
Царево 
одобрен

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “С” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “С” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК - Община Царево

Царево
одобрен

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “В” – ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(ОТД), ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И ОБЕКТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, ПРИВАТИЗИРАНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “В” – ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(ОТД), ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И ОБЕКТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОТД, ПРИВАТИЗИРАНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК - Община Царево

Царево
одобрен

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК - Царево

Царево
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК Публично досие №D001

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК Публично досие №D001 - Царево

Царево