1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти 
одобрен

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти собственост - Община Дългопол