683 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на училищата, детските градини и центровете за подкрепа в област Търговище за учебната2021/2022 година

образователни институции руо училища центрове за подкрепа детски градини РМС 214/2016 Търговище
одобрен

Реализиран държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград за учебната 2021/2022 г.

Реализиран държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград за учебната 2021/2022 г.

Благоевград план прием руо РМС 214/2016 утвърден VIII клас
одобрен

Регистър на преобразуваните и закритите образователни институции на територията на област Благоевград към началото на учебната 2021/2022 година

Регистър на преобразуваните и закритите образователни институции на територията на област Благоевград към началото на учебната 2021/2022 година

Благоевград закрити преобразувани регистър руо училища РМС 436/2017
одобрен

Списък на средните и обединените училища в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Списък на средните и обединените училища в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Благоевград регистър руо средни училища РМС 214/2016
одобрен

Списък на училища, детски градини, центрове за подкрепа за личносттно развитие и центрове за специална образоветелна подкрепа в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Списък на училища, детски градини, центрове за подкрепа за личносттно развитие и центрове за специална образоветелна подкрепа в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Благоевград градини детски регистър руо училища РМС 214/2016
одобрен
 

Моля изчакайте