676 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Реализиран държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Търговище

руо средни училища професионални гимназии профилирани гимназии РМС 214/2016 Търговище област Търговище обединени училища реализиран държавен план-прием по профили и професии
одобрен
одобрен

Списък на средните училища в област Търговище за учебната 2021/2021 година

руо средни училища професионални гимназии профилирани гимназии РМС 214/2016 Търговище обединени училища
одобрен

Списък на училищата, детските градини и центровете за подкрепа в област Търговище за учебната2021/2022 година

образователни институции руо училища центрове за подкрепа детски градини РМС 214/2016 Търговище
одобрен

Реализиран държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград за учебната 2021/2022 г.

Реализиран държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград за учебната 2021/2022 г.

Благоевград план прием руо РМС 214/2016 утвърден VIII клас
одобрен

Регистър на преобразуваните и закритите образователни институции на територията на област Благоевград към началото на учебната 2021/2022 година

Регистър на преобразуваните и закритите образователни институции на територията на област Благоевград към началото на учебната 2021/2022 година

Благоевград закрити преобразувани регистър руо училища РМС 436/2017
 

Моля изчакайте