676 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

образование образователни институции развитие регистър руо училища центрове Ямбол РМС 214/2016 личностно подкрепа
одобрен

Списък на средните училища в област Враца за учeбната 2021/2022 година

Списък на средните училища в област Враца за учeбната 2021/2022 година
Списък на средните училища в областта

регистър руо средни училища РМС 214/2016 Враца
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2021/2022 година

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в областта

институции руо училища РМС 214/2016 Враца образователни
одобрен
одобрен
одобрен

Резултати, постигнати в международните олимпиади през 2019 г.

Резултати, постигнати в международните олимпиади през 2019 г.

международни олимпиади резултати РМС 214/2016 мон медали
 

Моля изчакайте