597 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2022/2023 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2022/2023 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

VII клас план-прием профил руо Ямбол балообразуване РМС 214/2016 специалност професия руо-ямбол
одобрен
 

Моля изчакайте