7 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област

Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство

консервация публичен регистър реставрация РМС 103/2015 закон за културното наследство
одобрен

Регистър на музеите

култура музеи регистър РМС 103/2015
одобрен

Списък на обществените колекции

съгласно чл. 8 от Наредба № Н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции

култура списък обществени колекции
одобрен

Деца в детските градини по общини

Детски градини, записани деца и преподавателски персонал по статистически зони и райони, области и общини

детски градини нси РМС 214/2016 деца
одобрен

Педагогически персонал в детските градини по статистически зони, статистически райони, области и общини

Детски градини, записани деца и преподавателски персонал по статистически зони и райони, области и общини

детски градини нси РМС 214/2016 преподавателски педагогически персонал
одобрен

Музеи – експонати и посещения по области

музеи нси области РМС 54/2019 експонати посещения
 

Моля изчакайте