46 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

РМС 214/2016 мон олимпиада лауреати 2019-2020
одобрен

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

одобрен

Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища, с данни към 06.02.2020 г.

Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища, с данни към 06.02.2020 г.

одобрен

Справка за брой завършили средно образование по области и видове училища през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Справка за брой завършили средно образование по области и видове училища през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2019/2020 година - втори семестър

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2019/2020 година - втори семестър

одобрен

Справка за акредитирани докторски програми от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Справка за акредитирани докторски програми от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период