6 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Държавен план - прием на гимназиите на територията на общината - учебната 2017 год./2018 год.

Държавен план - прием на гимназиите на територията на общината - учебната 2017 год./2018 год.

образование
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Аврен, Област Варна

Регистър на военните паметници на територията на Община Аврен, Област Варна

култура
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти - Община Аврен, Област Варна

култура
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности - Община Аврен, Област Варна

култура