6 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Аврен, Област Варна

образование
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Аврен, Област Варна

Регистър на военните паметници на територията на Община Аврен, Област Варна

култура
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти - Община Аврен, Област Варна

култура
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности - Община Аврен, Област Варна

култура