22 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на средните училища в област Стара Загора 2022 година

Списък на средните училища в област Стара Загора 2022 година

образование регистър руо средни училища РМС 214/2016 Стара Загора 2022
одобрен

Информация за утвърдения план-прием в VIII клас 2022/2023 в област Стара Загора

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в Област Стара Загора

план прием руо РМС 214/2016 Стара Загора утвърден VIII клас 2022 2023
одобрен

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

държавен план прием руо РМС 214/2016 Стара Загора VIII клас 2022 2023
одобрен

Списък на средните училища в област Стара Загора 2021 година

Списък на средните училища в област Стара Загора 2021 година

образование регистър руо средни училища РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ в област Стара Загора за учебната 2022/2023 година

Списък на училищата, детските градини, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена в област Стара Загора 2022 година

ДГ детски градини наука образование руо училища ЦПЛР РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Списък на средните училища в област Стара Загора 2020 година

Списък на средните училища в област Стара Загора 2020 година

образование регистър руо средни училища РМС 214/2016 Стара Загора
 

Моля изчакайте