22 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в V клас в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2022/2023 година

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2022/2023 година след завършен IV клас

руо Ямбол РМС 214/2016 прием в V клас учебната 2022/2023 година
одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2022/2023 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2022/2023 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

VII клас план-прием профил руо Ямбол балообразуване РМС 214/2016 специалност професия руо-ямбол
одобрен

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област Ямбол

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област Ямбол

прием руо Ямбол 8 клас VIII клас държавен прием РМС 214/2016
одобрен

Списък на всички средни училища и гимназии на територията на област Ямбол към началото на учебната 2021 / 2022 година

Списък на всички средни училища и гимназии на територията на област Ямбол към началото на учебната 2021 / 2022 година

гимназии руо средни училища средно образование училища Ямбол РМС 214/2016
одобрен

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

образование образователни институции развитие регистър руо училища центрове Ямбол РМС 214/2016 личностно подкрепа
одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в V клас в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2021/2022 година

Утвърден държавен план-прием на ученици в V клас в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2021/2022 година

план прием руо Ямбол V клас
 

Моля изчакайте