19 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година на Природо-математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски", Монтана - област Монтана

Реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година на Природо-математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски", Монтана - област Монтана

монтана план прием руо V клас
одобрен

Реализиран допълнителен държавен план-прием в средните училища с прием в ХI клас - паралелка за професионална подготовка за учебната 2021-2022 г. - област Монтана

Реализиран допълнителен държавен план-прием в средните училища с прием в ХI клас - паралелка за професионална подготовка за учебната 2021-2022 г. - област Монтана

монтана план прием руо средни училища XI клас
одобрен

Реализиран държавен план-прием за профилирана подготовка в профилираните гимназии и в средните училища с прием в VIII клас - област Монтана

Реализиран държавен план-прием за профилирана подготовка в профилираните гимназии и в средните училища с прием в VIII клас - област Монтана

монтана план прием руо РМС 214/2016
одобрен

Реализиран държавен план-прием за професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии и в средните училища с прием в VIII клас за учебната 2021-2022 година - област Монтана

Реализиран държавен план-прием за професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии и в средните училища с прием в VIII клас за учебната 2021-2022 година - област Монтана

монтана план прием руо РМС 214/2016
одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана за учебната 2020-2021 година

Списък на образователните институции в област Монтана за учебната 2020-2021 година

институции монтана руо списък РМС 214/2016 образователни
одобрен

Списък на средните училища в област Монтана за учебната 2020-2021 година

Списък на средните училища в областта

монтана руо списък средни училища РМС 214/2016
 

Моля изчакайте