15 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана за учебната 2020-2021 година

Списък на образователните институции в област Монтана за учебната 2020-2021 година

институции монтана руо списък РМС 214/2016 образователни
одобрен

Списък на средните училища в област Монтана за учебната 2020-2021 година

Списък на средните училища в областта

монтана руо списък средни училища РМС 214/2016
одобрен
одобрен
одобрен

Утвърден план-прием в осми клас, допълнителен държавен план-прием в единадесети клас и държавен план-прием в пети клас за учебната 2021-2022 година в област Монтана

Утвърден със Заповед РД 05-224/13.04.2021 г.
Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

гимназии монтана план прием руо РМС 214/2016
одобрен
 

Моля изчакайте