21 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на средните училища в област Враца за учeбната 2021/2022 година

Списък на средните училища в област Враца за учeбната 2021/2022 година
Списък на средните училища в областта

регистър руо средни училища РМС 214/2016 Враца
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2021/2022 година

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в областта

институции руо училища РМС 214/2016 Враца образователни
одобрен

Утвърждаване на реализиран държаван план-прием в VIII клас за учебната 2021 / 2022 г.

Заповед № РД-06/549/14.10.2021 г. на началника на РУО-Враца

план прием руо РМС 214/2016 Враца
одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Заповед № РД-06-237/31.03.2021 г за утвърждаване на държавен план-прием в VIII за учебната 2021/2022 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Враца

7 клас държавен план прием руо РМС 214/2016 Враца
одобрен

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година

план-прием руо 2020/2021 РМС 436/2017 Враца V клас
одобрен

документация на закрити и преобразувани училища към 15.09.2020 г.

Списък на училищата, които съхраняват докумантация на закрити и преобразумани училища от област Враца къв 15.09.2020 г.

преобразувани руо училища РМС 436/2017 Враца ззакрити
 

Моля изчакайте