35 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на училищата в област Плевен, осигуряващи професионална подготовка - учебна 2022-2023 година

Регистър на училищата в област Плевен, осигуряващи професионална подготовка

плевен регистър руо училища професионални гимназии РМС 214/2016 професионална подготовка
одобрен

Списък на средните и обединените училища, професионалните и профилираните гимназии в област Плевен през учебната 2022-2023 година

Регистър на средните и обединените училища, професионалните и профилираните гимназии в област Плевен, в които ще се осъществява прием след завършено основно образование

плевен прием регистър руо средни училища РМС 214/2016
одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен през учебната 2022-2023 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен през учебната 2022-2023 година

плевен регистър руо ЦПЛР ЦСОП центрове за специална образователна подкрепа Центрове за подкрепа за личностно развитие
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен през учебната 2022-2023 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен през учебната 2022-2023 година

детски градини образование плевен регистър руо училища РМС 214/2016
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте