19 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на средните училища и гимназиите в област Плевен за 2020/2021 година

Регистър на средните училища и гимназиите в област Плевен за 2020/2021 година

плевен регистър руо средни училища РМС 214/2016
одобрен

Регистър на закрити и преобразувани училища в област Плевен

Регистър на закрити и преобразувани училища в област Плевен

закрити плевен преобразувани регистър руо училища РМС 436/2017
одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2020/2021 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2020/2021 година

плевен развитие руо центрове личностно подкрепа
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2020/2021 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2020/2021 година

детски градини плевен руо списък училища РМС 214/2016
одобрен

Реализиран държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година в училищата в област Плевен

Реализиран държавен прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Плевен за учебната 2020-2021 година

държавен план-прием плевен руо РМС 214/2016
одобрен

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Плевен за учебната 2020-2021 година