25 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на средните и обединените училища, професионалните и профилираните гимназии в област Плевен за учебната 2021-2022 година

Регистър на средните и обединените училища, професионалните и профилираните гимназии, в които ще се осъществява прием след завършено основно образование

гимназии плевен регистър руо средни училища РМС 214/2016
одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2021-2022 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие за учебната 2021-2022 година в област Плевен

плевен развитие регистър руо центрове РМС 214/2016 личностно подкрепа
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2021/2022 година

Регистър на училищата и детските градини за учебната 2021-2022 година в област Плевен

градини детски плевен регистър руо училища РМС 214/2016
одобрен
одобрен
одобрен

Предложения за държавен план-прием в VIII клас в професионалните и профилираните гимназии, средните и обединените училища по общини на територията в област Плевен за учебната 2021/2022 година

Информацията е представена по общини, в отделен файл за всяка община и съдържа училищата, в които ще се осъществява прием след завършено основно образование по профили и специалности от професии за учебната 2021/2022 година

държавен план-прием плевен руо РМС 214/2016 основно образование
 

Моля изчакайте