21 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен

Предложения за държавен план-прием в VIII клас в професионалните и профилираните гимназии, средните и обединените училища по общини на територията в област Плевен за учебната 2021/2022 година

Информацията е представена по общини, в отделен файл за всяка община и съдържа училищата, в които ще се осъществява прием след завършено основно образование по профили и специалности от професии за учебната 2021/2022 година

държавен план-прием плевен руо РМС 214/2016 основно образование
одобрен

Списък на средните училища и гимназиите в област Плевен за 2020/2021 година

Регистър на средните училища и гимназиите в област Плевен за 2020/2021 година

плевен регистър руо средни училища РМС 214/2016
одобрен

Регистър на закрити и преобразувани училища в област Плевен

Регистър на закрити и преобразувани училища в област Плевен

закрити плевен преобразувани регистър руо училища РМС 436/2017
одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2020/2021 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2020/2021 година

плевен развитие руо центрове личностно подкрепа
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2020/2021 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2020/2021 година

детски градини плевен руо списък училища РМС 214/2016
 

Моля изчакайте