11 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град за учебната 2020/2021 г.

звена обслужващи руо софия ЦПЛР ЦСОП специализирани СОЗ София-град област София-град
одобрен

Списък на средните училища в област София-град

Списък на средните училища в област София-град за учебната 2020/2021 г.

софия списък средни училища училища СУ област София-град РМС 214/2016
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област София-град

Списък на училищата и детските градини в област София-град за учебната 2020/2021 г.

детски градини образователни институции руо училища област София-град
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища на територията на област София-град

Актуализиран списък на закритите/ преобразувани училища на територията на област София-град

закрити преобразувани руо училища област София-град РМС 436/2017
одобрен

Реализиран Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в област София-град за учебната 2020/ 2021 година

Реализиран Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година

държавен план прием руо софия реализиран РМС 214/2016
одобрен

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година