7 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

паметници на културата
одобрен

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

култура
одобрен

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

култура и туризъм
одобрен

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

спорт