3 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
община  регистър 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Монтана

Държавен план-прием за гимназиите

гимназии държавен план-прием монтана образование община
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Монтана

Регистър на недвижимите културни ценности

култура монтана община паметници на културата регистър
одобрен

Регистър на културните институти в Община Монтана

Регистър на културните институти

култура културни институти община регистър