4 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници на територията на община Вълчедръм. Регистърът се води от Областна комисия "Военни паметници" към Областен управител на област Монтана, съгласно чл.7, т.3 от Закона за военните паметници. Преадресирано към Министерството на отбраната с РМС № 54/01.02.2019 г.
http://www.oblastmontana.org/add/REGISTAR%20-%20VOENNI%20PAMETNITSI.pdf

култура община паметници РМС 436/2017 Вълчедръм