633 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян - учебна 2020-2021 г.

закрити област преобразувани регистър руо смолян училища 2020-2021 РМС 436/2017 учебна
одобрен
одобрен

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година

план-прием руо 2020/2021 РМС 436/2017 Враца V клас
одобрен