618 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен

Предложения за държавен план-прием в VIII клас в професионалните и профилираните гимназии, средните и обединените училища по общини на територията в област Плевен за учебната 2021/2022 година

Информацията е представена по общини, в отделен файл за всяка община и съдържа училищата, в които ще се осъществява прием след завършено основно образование по профили и специалности от професии за учебната 2021/2022 година

държавен план-прием плевен руо РМС 214/2016 основно образование
одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2021/2022 година

план-прием Пловдив VIII клас РМС 214/2016 2021 РУО-Пловдив
одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Заповед № РД-06-237/31.03.2021 г за утвърждаване на държавен план-прием в VIII за учебната 2021/2022 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Враца

7 клас държавен план прием руо РМС 214/2016 Враца
одобрен

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град за учебната 2020/2021 г.

звена обслужващи руо софия ЦПЛР ЦСОП специализирани СОЗ София-град област София-град
одобрен

Списък на средните училища в област София-град

Списък на средните училища в област София-град за учебната 2020/2021 г.

софия списък средни училища училища СУ област София-град РМС 214/2016