663 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Утвърждаване на реализиран държаван план-прием в VIII клас за учебната 2021 / 2022 г.

Заповед № РД-06/549/14.10.2021 г. на началника на РУО-Враца

план прием руо РМС 214/2016 Враца
одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област

Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство

консервация публичен регистър реставрация РМС 103/2015 закон за културното наследство
одобрен

Регистър на музеите

култура музеи регистър РМС 103/2015
одобрен

Списък на обществените колекции

съгласно чл. 8 от Наредба № Н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции

култура списък обществени колекции
одобрен

Акредитирани специалности от РП (регулирани професии) по висши училища

Справка за акредитирани специалности от РП (регулирани професии) от НАОА по висши училища с разбивка по учебни години

професии специалности НАОА акредитирани НАЦИД регулирани
одобрен

Акредитирани професионални направления по висши училища

Справка за акредитирани професионални направления от НАОА по висши училища с разбивка по учебни години

професионални РМС 214/2016 акредитирани направления НАЦИД
 

Моля изчакайте