634 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2020 г.

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2020 г.

одобрен

Списък на директорите на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, с данни за контакт към 06.02.2020 г.

Списък на директорите на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, с данни за контакт към 06.02.2020 г.

одобрен

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2020 г.

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2020 г.

одобрен
одобрен

Списък на училищата и детските градини в страната към 06.02.2020 г.

Списък на училищата и детските градини в страната към 06.02.2020 г.

одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2020 г. по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2019 г. по предмети в точки
Максимален бал
Български език и литература (БЕЛ) 100 т.
Mатематика (МАТ) 100 т.