619 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година

план-прием руо 2020/2021 РМС 436/2017 Враца V клас
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на средните училища и гимназиите в област Плевен за 2020/2021 година

Регистър на средните училища и гимназиите в област Плевен за 2020/2021 година

плевен регистър руо средни училища РМС 214/2016
одобрен

Регистър на закрити и преобразувани училища в област Плевен

Регистър на закрити и преобразувани училища в област Плевен

закрити плевен преобразувани регистър руо училища РМС 436/2017
одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2020/2021 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2020/2021 година

плевен развитие руо центрове личностно подкрепа